Nyttja teckningsoptioner av serie TO 2 B

00
Dagar
:
00
Timmar
:
00
Minuter
:
00
Sekunder
TECKNA HÄR
Nyttjandeperioden pågår mellan
15 – 28 november 2023

Ortoma

Ortoma har utvecklat ett operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirugi.

Investment highlights

Globala strategiska partnerskap

Ortoma har etablerat globala strategiska partnerskap som omvandlar Ortoma från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med fokus på SaaS och ARR. Bolaget har ingått ett avtal med en av de största globala aktörerna inom ortopedisk kirurgi för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi i Japan. Ortoma meddelade i maj 2023 att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan var avslutad. Pilotperioden var ett led i det avtal som Ortoma ingick med Johnson & Johnson K.K. i december 2021 avseende lansering av Ortomas unika lösning för AI-assisterad ortopedisk kirurgi av höftledsimplantat på den japanska marknaden. Pilotperiodens avslut medförde att Ortoma erhöll en engångsersättning om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K. för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Pilotperiodens avslut markerade starten för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.  

I september 2023 meddelade Ortoma att Bolaget tecknat ett globalt utvecklings- och distributionsavtal med en stor global aktör inom området för en kundanpassad version av OTS™ Hip, Custom OTS. Överenskommelsen gav Ortoma erhöll i samband med undertecknande av avtalet en ersättning om 750 000 amerikanska dollar. Bolaget kommer också att erhålla milstolpsbetalningar om totalt 8 225 000 amerikanska dollar under förutsättning att utvecklingssteg uppnås och regulatoriska godkännanden erhålls. Sammanlagt kan Bolaget erhålla motsvarande nästan 100 miljoner kronor i ersättning. Vid distribution av produkterna, får Ortoma årliga licensintäkter för mjukvara samt betalning för hårdvara och förbrukningsartiklar. Avtalet är en uppföljning av det term sheet som Ortoma tecknade i december 2022. Avtalen utgör centrala möjligheter att exportera Ortomas produkter globalt med fokus på SaaS (Software as a Service) och ARR (Annual Recurring Revenue).

Unik produkt och skalbar affär

Ortomas system OTS™ kombinerar pre-operativ automatisk 3D-planering, navigering av kirurger i realtid och post-operativ uppföljning i ett. Bolagets planerings-och navigationssystem är patenterade och godkända för användning inom ortopedisk kirurgi. Tillsammans med den AI-baserad analysen skapar OTS™ ett tidseffektivt hjälpmedel som med hög precision bistår kirurger. Detta är något som Ortoma är ensamma om att erbjuda marknaden inom proteskirurgi.  

Ortoma ligger även i yttersta framkant för att konvertera röntgenbilder från 2D till 3D-modeller. Genom att använda sin AI-baserade och automatiserade plattform för att konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D modeller kan Bolaget fylla ett gap på marknaden vilket även bekräftats vid flera olika branschkongresser och mässor. Produkten bedöms ha en enorm marknadspotential och Ortoma planerar nu för att ta den till marknaden under 2024 och bedömer att det i framtiden kan utgöra ett mycket lukrativt affärsområde för bolaget.

Globalt växande marknad

Marknadstillväxten inom ortopedin drivs av införandet av avancerad teknik, avancerade material samt en stigande genomsnittsålder. Ett dominerande område inom ortopedisk kirurgi, där Ortomas system kan användas, är totala höftledsplastiker som under 2021 globalt omsatte cirka 6,9 miljarder USD med en bedömd ackumulerad tillväxt om cirka 5 procent fram till 2028. I USA, som är den ensamt största marknaden inom detta område, genomförs cirka 450 000 höftledsplastiker årligen. 

Mindre lidande och lägre samhällskostnader

Ortomas produkter möjliggör bättre kirurgiska resultat, bättre kvalitet på de ingrepp som utförs och i förlängningen ett minskat antal reoperationer. Detta leder till mindre lidande för patienter, ökad produktivitet inom sjukvården och lägre samhällskostnader.

Erbjudandet

I samband med Ortomas företrädesemission i januari/februari 2023 emitterades
5 710 505 teckningsoptioner av serie TO 2 B.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 november 2023 till och med den 28 november 2023. Sista dag för handeln i TO 2 B är 24 november 2023.

Ortomas aktie handlas sedan 20 februari 2023 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Teckningsperiod

15 Nov - 28 Nov

Pris per aktie

5,10 SEK

Emissionsvolym

Cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader
Teckna senast 11 november 2022. Har du teckningsrätter tecknar du senast den 8 november 2022

Nyttjandeperiod

15 Nov - 28 Nov

Teckningskurs

5,10 SEK

Emissionsvolym

Cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader
VD Linus Byström: Steg för steg ut på en global marknad

"Sammantaget har Ortoma tagit betydande steg mot global expansion och positionerat sig som en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi. Vi ser fram emot en spännande framtid och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare."

Läs mer

Stort avtal med en ledande aktör med sikte på globala marknader
I september tecknade Ortoma ett avtal med en stor global aktör inom ortopedisk kirurgi med ett avtalsvärde på närmare 100 miljoner kronor (Läs mer här]. Avtalet handlar om både utveckling och distribution av en kundanpassad version av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi, Custom OTSTM, som integrerar kundens teknik i systemet. I samband med att avtalet tecknades fick Ortoma en förskottsbetalning för utvecklingsarbete på 750 000 amerikanska dollar, följt av betalningar vid olika uppnådda milstolpar. Sammanlagt kan Ortoma få 8 975 000 dollar från avtalet, närmare 100 miljoner kronor. När produkten distribueras kommer Ortoma att få intäkter för hårdvara och återkommande intäkter i form av årliga mjukvarulicenser och förbrukningsartiklar.

Nära lansering i Japan
Parallellt med utvecklingen av Custom OTS pågår vårt samarbete med J&J i Japan. De utbildar nu sina sälj- och marknadsavdelningar i vårt standardsystem och tillsammans arbetar vi intensivt för att kunna göra en bred marknadslansering. Den kommersiella effekten av lanseringen i Japan förväntas vi kunna se under nästa år.

Vi lägger grunden för nästa lönsamma affärsområde
Att vår teknik är eftertraktad fick vi bekräftat i slutet av september. Vi deltog då på en av de största branschkongresserna inom ortopedisk kirurgi, ISTA i New York. Inför en stor publik fick vi möjlighet att presentera bolaget och vår nästa produkt som bygger på vår AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller. Den positiva feedback som vi fick stärker oss i vår övertygelse att vår produktutveckling ligger i absoluta framkant. Det bekräftar att vi är på rätt spår med en produkt med mycket stor marknadspotential och som kan utgöra ett nytt lönsamt affärsområde för bolaget. Vi fortsätter enligt lagd strategi med målsättningen att ta produkten till marknaden under 2024.

Optionsinlösen och framtiden
Ortoma har under året genomfört de flesta av de mål som sattes upp i samband med företrädesemissionen. Vi har tagit viktiga steg på den regulatoriska sidan med flera ansökningar inlämnade. Pilotperioden i Japan avslutades framgångsrikt och vi ser nu fram emot lanseringen. Avtalet om 100 MSEK är ett bevis på vårt engagemang och har accelererat kommersialiseringen. Vidare är vi väl positionerade för att ta vårt nästa affärsområde, konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller, till marknaden.  

I takt med att vi uppfyller de mål som vi satte upp i samband med vår företrädesemission blir också våra teckningsoptioner av serie TO 2 B mer attraktiva. Teckningsperioden börjar den 15 november och vi hoppas att så många aktieägare som möjligt väljer att utnyttja teckningsoptionerna till att teckna nya aktier. Det tillför bolaget kapital för att ta oss ännu närmare marknaden. Vid fullt utnyttjande, till högsta pris, tillförs Ortoma cirka 57 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Sammantaget har Ortoma tagit betydande steg mot global expansion och positionerat sig som en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi. Vi ser fram emot en spännande framtid och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare. Tillsammans kommer vi att fortsätta skapa framgångsrika affärsmöjligheter och leverera värde till både våra aktieägare och patienter världen över.
Linus Byström, VD Ortoma AB
Linus Byström, VD Ortoma AB

Vägen framåt för Ortoma

H1 2023
 • Pilotperioden i Japan avslutad och lansering på marknad inledd
 • Milestone från distributionsavtal för Japan - 2 MUSD
 • Ansökan om registrering i USA (FDA 510k) för uppdatering av OTS™ Hip med AI
 • Ansökan MDR-CE-märkning (EU) för OTS™ Hip och OTS™ Spine
H2 2023
 • Utveckling för strategisk partner/slutkund
 • Tecknat utvecklings - och distributionsavtal - totalt ca 9 MUSD
 • Förnyad inlärning av OTS™ Spine plan för registrering i USA (FDA 510k)
2024
 • Regulatorisk ansökan för knä eller axel
 • Marknadslansering av OTS™ Hip i USA
 • Lansering av 1:a generationens 2->3D konvertering i WOTS™ Plan
 • Marknadslansering av OTS™ Spine plan i USA/EU

Dokument

Prospekt
Ladda ner
Teaser
Ladda ner
Q3 2023
Ladda ner
Årsredovisning 2022
Ladda ner

Mer om Ortoma

Ortoma är ett svenskt MedTech-bolag som utvecklat och säljer operationssystem baserat på en AI-assisterad mjukvaruplattform som hjälper kirurger att med hög precision planera, genomföra och följa upp ingrepp inom ortopedkirurgi.

Läs mer

Grunden i Ortomas erbjudande är operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTSTM) som består av tre olika moduler. Den första är OTSTM Plan som automatiskt skapar en operationsplanering genom en AI-assisterad mjukvara. Den andra modulen, OTSTM Guide, bistår sedan kirurgen med guidning under operationen så att protesen placeras på planerad och korrekt position. Med hjälp av den tredje modulen, OTSTM Follow-up, följs operationen upp och det säkerställs att protesen hamnat rätt.

Ortomas ambition är att erbjuda en AI-baserad helhetslösning som ökar effektiviteten för klinikerna, stärker deras konkurrenskraft och bidrar till bättre operationsresultat. Genom bland annat strategiska partnerskap med Johnson & Johnsson K.K samt Depuy Synthes (Johnson & Johnsons ortopedibolag) finns grunden som omvandlar Ortoma från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med fokus på SaaS och ARR. 

Optionsinlösen: Q&A

Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner. 

Innehavaren av teckningsoptionen har rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget. För att kunna nyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier har bolaget en inlösenperiod av teckningsoptionerna, där innehavaren av teckningsoptionen kan välja att utnyttja sina teckningsoptioner. Anmälan av utnyttjandet av teckningsoptionen sker till den bank som optionsinnehavaren förvarar sina teckningsoptioner. 

Alla förutsättningar och villkor som gäller vid en eventuell aktieteckning bestäms vid utgivandet av teckningsoptionen. Ett optionsinlösen skulle kunna beskrivas som en förenklad nyemission där man i förväg har bestämt förutsättningarna.

In the money eller out of the money

Investeraren behöver ta reda på om det är lönsamt eller inte att utnyttja sina teckningsoptioner under teckningsperioden. Om aktiens kurs på marknaden överstiger inlösenkursen enligt villkoren är teckningsoptionen ”in the money”. Om inlösenkursen istället överstiger den aktuella aktiekursen är teckningsoptionen ”out of the money”.  

Kortfattat blir det, om man är intresserad av att köpa aktier i det aktuella bolaget, billigare att utnyttja sin(a) teckningsoption(er) för att öka sitt innehav av aktier i Bolaget än att köpa aktierna över marknaden, om teckningsoptionen är in the money.

Omvandla teckningsoptioner till aktier

På bolagets hemsida samt i memorandumet/prospektet eller motsvarande investeringsdokument som är kopplat till den föregående unitemissionen (där teckningsoptionerna initialt emitterats), hittar man villkoren för teckningsoptionen. Där står all information gällande vilket, eller vilka tillfällen i framtiden möjligheten finns att utnyttja teckningsoptionerna samt information om eventuell inlösenskurs. Inlösenkursen behöver inte vara förutbestämd utan kan även bestämmas genom VWAP (volymviktad genomsnittskurs) då beräknas kursen strax innan nyttjandetillfället baserat på aktiekursens utveckling. 

Under den förutbestämda inlösenperioden kan man omvandla teckningsoptionerna till aktier, genom att anmäla till banken där teckningsoptionerna förvaras att man vill nyttja sina teckningsoptioner. Är teckningsoptionerna noterade finns även alternativen att köpa och/eller sälja teckningsoptionerna på marknaden. Om teckningsoptionerna inte utnyttjas eller säljs på marknaden innan inlösenperiodens slut blir de värdelösa och förfaller utan kompensation.

För fler frågor och svar läs mer här!

Ordlista

Uniträtt (UR)

En uniträtt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya units vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris. Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du uniträtter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission). Dessa uniträtter ger dig en företrädesrätt att teckna nya units i bolaget. Det kan förekomma handel av uniträtter. 

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska eller digitala dokument med ett värde. Begreppet används ofta för instrument som aktier, fonder, derivat och obligationer.

Kapitalförsäkring (KF)

KF är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan. På en KF kan du välja en utbetalningstakt om du tillexempel har gått i pension och du kan även välja förmånstagare vid bortgång.

Betald tecknad aktie (BTA)

BTA är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. BTA konverteras automatiskt till aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTA kan vara föremål för handel på marknadsplatsen. 

Depåkonto

En värdepappersdepå är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder, tillskillnad från ISK och KF behöver du vid innehav på en depå, betala skatt för varje försäljning du gör med vinst. 

Betald tecknad unit (BTU)

BTU är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission av units innan det nya aktiekapitalet är registrerat. BTU konverteras automatiskt till en aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTU kan vara föremål för handel på marknadsplatsen.

VP-konto/Servicekonto

Ett värdepapperskonto är ett konto som är direktregistrerat i den svenska värdepapperscentralen (Euroclear), på det kan du förvara diverse värdepapper. Ett VP-konto/Servicekonto börjar alltid med tre nollor (000) och består av totalt tolv siffror.

Teckningsoption (TO)

En teckningsoption är ett värdepapper som tilldelas exempelvis vid teckning av units i en företrädesemission. Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till en viss kurs under en viss bestämd tid. Detta kallas då optionsinlösen eller inlösenperioden. Det kan förekomma handel av teckningsoptioner.

Teckningstid

Teckningstiden är den tidsperiod det går att teckna i olika typer av emissioner, när teckningstiden är avslutad kan du inte lägre anmäla din teckning.

Unit

Unit är ett samlingsnamn för ett värdepapper som innehåller flera typer av instrument, oftast aktier och teckningsoptioner eller aktier och konvertibler. Oftast är teckningsoptionen i unitsen vederlagsfri (gratis).

Avstämningsdag

Avstämningsdagen är den dag som du behöver vara registrerad aktieägare för att få ta del av exempelvis kontant utdelning eller rätt att delta i en emission. Observera att affärer med värdepapper på marknaden går igenom två (2) bankdagar efter affären är gjord, vilket innebär att du måste köpa aktier senast två (2) bankdagar innan avstämningsdagen för att vara en registrerad aktieägare på avstämningsdagen. 

Likviddag

Likviddag är detsamma som betalningsdag. Det är denna dag som likviden för din teckning ska vara oss eller banken tillhanda.

Emissionsinstitut

Ett emissionsinstitut ansvarar för planering, hantering och genomförande av emissioner. Emissionsinstitutet sköter framför allt de administrativa och tekniska uppgifterna i Euroclear Sweden AB (värdepapperscentralen) men kan även hjälpa till med exempelvis projektledning kring olika emissioner. Ett emissionsinstitut behöver tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva verksamhet samt särskilda avtal med Euroclear för att vara emissionsinstitut. 

Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB är Sveriges värdepapperscentral och erbjuder en rad tjänster inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration. Alla bolag som noteras på en marknadsplats måste ansluta sig till Euroclear och att ansluta sig innebär att bolagets aktiebok övergår till Euroclears ansvar. Att ansluta sig till Euroclear innebär att ägarna i bolaget kan se sina aktier på sina depåer i sin bank. 

Avräkningsnota

En avräkningsnota är en specifikation på köpta eller sålda värdepapper. Avräkningsnotan ska innehålla information om vem som köpt aktierna, till vilken kurs, datum för transaktionen samt totalt investerat belopp. Det ska även framgå information om det bolag som tecknaren köpt aktier i. En avräkningsnota är att likställa med en faktura. 

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2 B

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast 28 november 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 november 2023.

Innehav av en (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

Att ha teckningsrätt

Är du befintlig aktieägare i bolaget sedan innan har du företrädesrätt som du kan välja att utnyttja för att teckna nya aktier bolaget.

Företrädesrätten anges genom att du tilldelas teckningsrätter för de aktier som du har sedan innan. Du kan välja att utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier, låta teckningsrätterna förfalla alternativ sälja teckningsrätterna.

Att teckna i en företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Läs mer här: https://nordic-issuing.se/article/faq-foretradesemission/

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning sker på respektive bank
Notera att banker kan sätta olika tidsgränser
Kontakta din bank för instruktioner
Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare.

Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att
logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen
i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur
man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner.

Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till ordinarie aktier.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Teckning sker genom anmälningssedel
Anmälningssedeln skickas till Redeye AB
Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Redeye AB tillhanda senast den 28 november 2023
Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto  som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till ordinarie aktier
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel digitalt till Redeye AB. I samband med anmälningssedel skickas in till Redeye AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel hålls tillgänglig på Redeye AB:s hemsida (www.redeye.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Redeye AB tillhanda senast den 28 november 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till ordinarie aktier.

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.